Materiały dydaktyczne

  1. Zabawa z pokazywaniem „Tam w Afryce”

Tam w Afryce rzeka Nil        (dziecko z rodzicem wskazują palcem jakiś obiekt przed nimi)

W niej krokodyl mały żył                  (wykonują z dłoni paszczę krokodyla)

Z tatą krokodylem                              (klapią zębami zrobionymi z dłońmi)

Pływał sobie Nilem                            (naśladują dłońmi ruch płynącej ryby)

I śpiewał tak:                                      (podskakują)

Tam w Afryce…

  1. „Zabawy dzieci z różnych stron świata”

Rodzić rozmawia z dzieckiem na temat ulubionych zajęć, zabaw. Rodzic opowiada o swoich zabawach, w które bawił się jak był mały.

Następnie przedstawia 2 zabawy, opisane w pkt 2 i 3, w które bawią się dzieci z innych krajów.

Prosi dziecko, aby spróbowało odgadnąć ich nazwy polskie.

  1. „Do jakiej zabawy przyda się ta zabawka” – rozpoznawanie przedmiotów dotykiem.

Rodzic przygotowuje worek z różnymi przedmiotami np. klocek, lalka, kredki, garnek kuchenny, auto.

Dziecko podchodzi do rodzica i wkłada rękę do worka.

Dotyka jakiegoś przedmiotu i mówi, co to jest i do jakiej zabawy może się przydać (np. klocek-do budowania wieży, lalka-do zabawy w dom, kredki- do malowania, garnek do gotowania, autko do przewożenia).