Materiały dydaktyczne

  1. Muzyka jest wszędzie.
  2. W świecie teatru.
  3. Wiosna, wiosna.
  4. Wkrótce Wielkanoc.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

- Rozwijanie poczucia rytmu

- Zapoznanie z literą „Z, z” wielką i małą

- Rozwijanie mowy

- Rozwijanie sprawności fizycznej

- Rozwijanie sprawności wokalnych

- Rozwijanie umiejętności liczenia

- Zapoznanie z gamą C-dur

- Tworzenie własnych kompozycji muzycznych

- Zapoznanie z literą „U, u” wielką i małą

- Zapoznanie z teatrem jako miejscem sztuki i kultury

- Rozwijanie orientacji przestrzennej

- Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania

- Wykonywanie wspólnej całości z elementów

- Inscenizowanie utworów wybranych autorów

- Zapoznanie z elementami pogody występującej w marcu

- Zapoznanie z literą „C, c” wielką i małą

- Poznawanie charakterystycznych zwiastunów wiosny

- Wyrażanie spostrzeżeń dotyczących wiosny w ekspresji plastycznej

- Zapoznanie z rozwojem tulipana

- Zapoznanie z literą „Ł, ł” wielką i małą

- Wypowiadanie się na temat wysłuchanego utworu

- Rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem

- Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego

- Rozwijanie sprawności manualnej

- Ćwiczenia spostrzegawczości

 

Wiersz miesiąca: „Oznaki wiosny” Marta Olechowska

Żółte słoneczko na niebie się śmieje,

łagodny wietrzyk wesolutko wieje,

Krokus nieśmiało z ziemi się podnosi,

wietrzyk wiosenny zmarzłą ziemie rosi.

Ptaszki wróciły i głośno ćwierkają,

wierzby puszyste bazie wypuszczają.

Ciepło wokoło, zima precz już poszła,

a na jej miejsce przyszła piękna wiosna.

 

Piosenka miesiąca: „Przyszła wiosna” słowa U. Kozłowska, muzyka J. Zając

1. I duzi i mali na wiosnę czekali,

mroźnej zimy mieli dość!

Aż tu niespodzianka,

bo któregoś ranka

nagle się zmieniło coś.

 

Ref.: Przyszła wiosna do lasu, narobiła hałasu,

Obudziła niedźwiadki z zimowego snu.

Przyszła wiosna na łąki, wypuściła skowronki,

Zasadziła kwiatki tam i tu.

 

2. I duzi, i mali na wiosnę czekali,

na słoneczka jasny blask.

Aż tu niespodzianka,

bo któregoś ranka,

właśnie przyszedł na to czas.