Materiały dydaktyczne

 1. „Poznajemy zwierzęta”
 2. „Zwierzęta prehistoryczne”
 3. „Wiosna tuż - tuż”
 4. „Nadeszła wiosna”  

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • Wzbudzanie zainteresowań przyrodą
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Rozwijanie umiejętności liczenia
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Określanie sprawności manualnej
 • Rozwijanie mowy poprzez wypowiadanie się na określony temat
 • Określanie wysokości dźwięków
 • Kształtowanie poczucia rytmu
 • Rozwijanie umiejętności tworzenia kolekcji wiosennej
 • Zachęcanie do obserwowania przyrody
 • Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 5
 • Rozwijanie zainteresowań wokalnych
 • Zachęcanie do zabaw z innymi dziećmi
 • Budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej
 • Rozwijanie orientacji w schemacie ciała
 • Rozwijanie sprawności fizycznej

 

Wiersz miesiąca: „Nadeszła wiosna” – B. Forma

Spojrzał w okno mały Paweł,

a w ogrodzie wiosna,

świeżą trawkę, przebiśniegi

w koszu nam przyniosła.

Obudziła pąki kwiatów

w parku i ogrodzie.

Zapomnijcie moi mili

o śniegu i chłodzie.

Pożyczyła od słoneczka

garść ciepłych promieni,

gdy ogrzeję nimi ziemię,

świat się zazieleni.

 

Piosenka miesiąca „Bociek” – sł. autor nieznany, muz. M. Kaczurbina

 1. Kle, kle boćku, kle, kle.
  Witaj nam bocianie.
  Łąka ci szykuje, łąka ci szykuje
  żabki na śniadanie. (bis)
 2. Kle, kle boćku kle, kle.
  Usiądź na stodole.
  Chłopcy ci zrobili, chłopcy ci zrobili
  gniazdo w starym kole. (bis)
 3. Kle, kle boćku kle, kle.
  Witamy cię radzi.
  Gdy zza morza wracasz, gdy zza morza wracasz
  wiosnę nam prowadzisz. (bis)