Materiały dydaktyczne

 1. Zimowe zabawy.
 2. Zimowy krajobraz.
 3. Tak mija nam czas.
 4. Czy jesteśmy sami w kosmosie?

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozwijanie mowy i koncentracji uwagi.
 • Rozwijanie umiejętności rozwiązywania i układania zagadek.
 • Zapoznanie z literą „g, G” małą i wielką, drukowaną i pisaną.
 • Odzwierciedlanie charakteru muzyki za pomocą ruchu.
 • Rozwijanie sprawności manualnej i umiejętności współdziałania.
 • Rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań.
 • Wprowadzanie dodawania jako przybywania.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej i skoordynowanego działania.
 • Rozwijanie inwencji twórczej.
 • Poznawanie pracy zegarmistrza.
 • Zapoznanie z nazwami miesięcy.
 • Zapoznanie z literą „w, W” małą i wielką, drukowana i pisaną.
 • Rozwijanie logicznego myślenia.
 • Zachęcanie do hodowania roślin.
 • Utrwalanie nazw pór dnia.
 • Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 8.
 • Próby zrozumienia pojęć: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość.
 • Zapoznanie z litera „p, P” małą i wielką, drukowaną i pisaną.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia.
 • Rozwijanie umiejętności odejmowania.
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego.
 • Zapoznanie dzieci ze zjawiskami atmosferycznymi charakterystycznymi dla zimy.
 • Kształtowanie u dzieci dbałości o własne zdrowie.
 • Rozwijanie zachowań sprzyjających zdrowiu.

 

Piosenka miesiąca „Buch w śnieżny puch” A. Bernat, Z. Ciechan.

 1. Pani Zima sypie śniegiem,
  my za panią zimą biegiem...

  Ref.: Puch, puch, puch,
  Śnieżny puch,
  jak to miło w taki puch zrobić buch.

  2. Pani Zima, biała Pani,
  hasa w śniegu razem z nami...

  Ref.: Puch, puch, puch,
  Śnieżny puch,
  jak to miło w taki puch zrobić buch.

  3. Pani Zima ciągnie sanki,
  a na sankach my – bałwanki...

  Ref.: Puch, puch, puch,
  Śnieżny puch,
  jak to miło w taki puch zrobić buch.

 

Wiersz miesiąca „Lodowy pociąg” Dorota Gellner.

Na stację Mrozy, rankiem zimowym,
zajechał nagle pociąg lodowy.
Wokół komina miał szalik w paski
i dym w błyszczące lodowe gwiazdki.
A wiózł ten pociąg łyżwy i sanie,
dla pani Zimy na powitanie.
Sam to widziałem na stacji Mrozy,
rankiem srebrzystym, rankiem zimowym.