Materiały dydaktyczne

  1. Jestem samodzielny w kuchni.
  2. Znamy te baśnie.
  3. Chciałbym być matematykiem.
  4. Wynalazki.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

- Zapoznanie w wyposażeniem przedszkolnej kuchni

- Zapoznanie z literą „G, g” wielką i małą

- Poznawanie pór roku

- Rozwijanie sprawności fizycznej

- Umuzykalnianie dzieci

- Rozwijanie sprawności manualnej

- Rozwijanie mowy

- Aktywne uczestniczenie w zabawach

- Zapoznanie z literą „W, w” wielką i małą

- Rozwiązywanie zagadek

- Zapoznanie z etapami powstawanie książki

- Rozwijanie muzykalności i szybkiej reakcji na sygnał dźwiękowy

- Rozwijanie umiejętności liczenia

- Rozwijanie słuchu fonematycznego

- Zachęcanie do wypowiedzi na temat baśni

- Zapoznanie z literą „P, p” wielką i małą

- Zapoznanie z nazwami miesięcy

- Zachęcanie do wspólnego działania

- Rozwijanie umiejętności mierzenia długości

- Rozwijanie umiejętności mierzenia objętości

- Poznanie polskich tańców ludowych

 

Wiersz miesiąca/ „Czytanie” Maria Konopnicka

No, już na dziś dość biegania!

Niech tu nisko siądzie Hania,

Julcia z lalką wyżej trochę,

Na kolana wezmę Zochę,

Bo Zosieńka jeszcze mała.

No i będę wam czytała.

O czym chcecie?”

„Ja chcę bajkę,

Jak to kotek palił fajkę!

 

Piosenka miesiąca: „Jestem muzykantem” autor słów i kompozytor nieznani

 Jestem muzykantem, konszabelantem

My jesteśmy muzykanci, konszabelanci.

Ja umiem grać i my umiemy grać:

Na flecie, na flecie

Firlalalajka, firlalalajka

firlalalajka, firlalalajka bęc!

Jestem muzykantem, konszabelantem

My jesteśmy muzykanci, konszabelanci.

Ja umiem grać i my umiemy grać:

na bębnie, na bębnie

bum tarara, bum tarara,

firlalalajka, bęc!

Jestem muzykantem, konszabelantem

My jesteśmy muzykanci, konszabelanci.

Ja umiem grać i my umiemy grać:

Na trąbce, na trąbce

trutu tutu, trutu tutu

bum tarara, bum tarara,

firlalalajka, bęc!

Jestem muzykantem, konszabelantem

My jesteśmy muzykanci, konszabelanci.

Ja umiem grać i my umiemy grać:

na skrzypcach, na skrzypcach

cimci ricci, cimcci ricci

trutu tutu, trutu tutu

bum tarara, bum tarara,

firlalalajka, bęc!