Materiały dydaktyczne

  1. Witajcie w przedszkolu.
  2. Droga do przedszkola.
  3. Nadeszła jesień.
  4. Co robią zwierzęta jesienią?

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

- Zapoznanie z pomieszczeniami znajdującymi się w przedszkolu, ich wyglądem i przeznaczeniem

- Rozwijanie percepcji wzrokowej

- Zachęcanie do poznania imion dzieci z grupy

- Rozwijanie sprawności manualnej

- Zachęcanie do bliższego poznania rówieśników

- Zapoznanie ze zwyczajami panującymi w przedszkolu

- Przestrzeganie kodeksu grupowego

- Umuzykalnianie dzieci

- Rozwijanie wrażliwości słuchowej i wzrokowej

- Rozwijanie umiejętności poruszania się w pobliżu jezdni

- Zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego

- Uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych

- Zapoznanie z różnymi środkami komunikacji: lądowej, wodnej, powietrznej

- Przybliżenie informacji na temat samochodów specjalistycznych i ich funkcji

- Rozwijanie słuchu fonematycznego

- Rozwijanie umiejętności kreślenia linii

- Zachęcanie do obserwacji przyrody

- Rozwijanie umiejętności zapamiętywania słów piosenek i wierszyków

- Ekspresja plastyczna

- Utrwalenie wyglądu i nazw figur geometrycznych

- Rozróżnianie głosek

- Ćwiczenia narządów artykulacyjnych

- Dostrzeganie różnic w wyglądzie parku i lasu

- Zapoznanie z wybranymi grzybami

- Rozwijanie mowy

- Rozwijanie umiejętności liczenia

- Zapoznanie ze sposobami przygotowania się zwierząt do zimy

- Rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej

- Rozwijanie orientacji przestrzennej

- Zwracanie uwagi na różnice w wyglądzie i zachowaniu zwierząt przed nadejściem zimy

 

Piosenka miesiąca: „Kolorowe liście”, słowa - D. Jagiełło, muzyka - K. Jagiełło

Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały.

Kolorowe listki na wietrze szumiały.

Szu, szu, szu, szumiały wesoło.

Szu, szu, szu, wirowały w koło.

 

Kolorowe listki bardzo się zmęczyły.

Kolorowe listki z drzewa zeskoczyły.

Hop, hop, hop, tak sobie skakały.

Hop, hop, hop, w koło wirowały.

 

Kolorowe listki spadły już na trawę.

Kolorowe listki skończyły zabawę.

Cicho, sza, listki zasypiają.

Cicho, sza, oczka zamykają.

 

Wiersz miesiąca „Koledzy”, autor Czesław Janczarski

Tak się nudziłem,

gdy byłem sam.

A teraz kilku,

kolegów mam.

Co dzień od rana,

czekam tej chwili,

gdy będą ze mną,

koledzy mili.

Wspólna zabawa,

zawsze się uda.

Już teraz nie wiem,

co to jest nuda.

Dobrze nam razem,

czy słońce, czy deszcz.

Czy i Ty z nami,

bawić się chcesz?