Materiały dydaktyczne

  1. Praca z wierszem

„W ZOO” Janusz Minkiewicz

By kolibry przez wronę, nie zostały zjedzone.

By przypadkiem też wrony, nie zjadł lis wygłodzony.

Żeby lisa zaś przy tym nie zjadł wilk z apetytem.

 

By pantera w chwil kilka nie zdążyła zjeść wilka.

I pantery, by tygrys na śniadanie nie przegryzł.

By tygrysa, nie zjadł lew oczywiście.

O to dbać musi stale, pilnie patrząc wokoło

Stary Michał Kawalec, co dozorcą jest w ZOO.

Musi dbać i o siebie, żeby sam przypadkiem

Lwią się nie stał kolacją lub tygrysim obiadkiem.

 

Rodzic czyta dziecku wiersz i zadaje pytania: jakie zwierzęta zostały wymienione w wierszu? (kolibry, wrony, lis, wilk, pantera, tygrys, lew) Jak nazywa się osoba, która pilnuje porządku w ZOO? (dozorca) O co dba dozorca w ZOO? (dba o to, aby zwierzątka się nie pozjadały)

Rodzic zadaje dodatkowe pytania dziecku, dziecko odpowiada według własnego pomysłu: Czy byłeś kiedyś w ZOO? Wyjaśnij swoimi słowami co to jest ZOO? Jak należy się zachowywać w ZOO? Czy wolno karmić zwierzęta w ZOO?

 

  1. Zabawa do piosenki „Idziemy do ZOO”

Rodzic włącza dziecku piosenkę. Dziecko z rodzicem tańczą do piosenki według własnego pomysłu.

Piosenka w linku poniżej

https://www.youtube.com/watch?v=rXz-hKkUvoM

 

  1. Zabawa „Podziel na sylaby”

Dziecko wymienia zwierzęta, które mieszkają w ZOO. Dzieli nazwy zwierząt na sylaby i wskazuje liczbę sylab.

Żyrafa – ży-ra-fa, 3 sylaby

Słoń – słoń, 1 sylaba

Zebra – ze-bra, 2 sylaby

Hipopotam – hi-po-po-tam, 4 sylaby

Lew – lew, 1 sylaba

Tygrys – ty-grys, 2 sylaby

Żubr – żubr, 1 sylaba

Żółw – żółw, 1 sylaba

Papuga – pa-pu-ga, 3 sylaby

 

  1. Zabawa „Tak czy nie”

Rodzic czyta dziecku zdania.

Zadaniem dziecka jest określenie czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe słowami tak i nie.

- Żyrafa jest czarno-biała (nie)

- Pingwin to ptak, który lata (nie)

- Słoń ma duże uszy (tak)

- Lew jest królem wszystkich zwierząt (tak)

- Kameleon to zwierzątko, które zmienia kolory (tak)

- Paw ma kitę (nie)

- Nietoperz lata w dzień (nie)