Materiały dydaktyczne

  1. Zabawa ruchowa „Razem”

Dziecko staje przed rodzicem odwrócone plecami. Rodzic stoi za dzieckiem, w niewielkiej odległości i podaje dziecku piłkę górą, do rąk dziecka. Następnie dziecko schyla się i pododaje piłkę między swoimi nogami do tyłu do rodzica, rodzic schyla się i odbiera piłkę od dziecka.

Zamiast piłki można użyć np. misia pluszowego.

Zabawę powtarzamy kilka razy.

 

  1. „Dzieci świata” wiersz Wincenty Faber

Rodzic czyta dziecku wiersz następnie zadaje pytania do wiersza.

„Dzieci świata” Wincenty Faber

W Afryce w szkole na lekcji,

Śmiała się dzieci gromada,

Gdy im mówił malutki Gwinejczyk,

Że gdzieś na świecie śnieg pada.

A jego rówieśnik Eskimos,

Też w szkole w chłodnej Grenlandii,

Nie uwierzył, że są na świecie

Gorące pustynie i palmy.

Afryki ani Grenlandii

My także jak dotąd nie znamy,

A jednak wierzymy w lodowce,

W gorące pustynie, w banany.

I dzieciom z całego świata, 

chcemy ręce uścisnąć mocno

i wierzymy, że dzielni z nich ludzie,

jak i z nas samych wyrosną.

 

Pytania do wiersza:

Z czego śmiały się afrykańskie dzieci i dlaczego? miały się, że śnieg pada, że są gorące pustynie i palmy oraz lodowce), Gdzie mieszkają Eskimosi? (w Grenlandii), O czym nie wiedziały dzieci w Grenlandii? (że na świecie są gorące pustynie i rosną palmy), Co łączy dzieci na całym świecie? (dzieci na całym świecie łączy to, że wyrosną z nich dzielni ludzie) Jak nazywa się dziecko z Afryki (Afrykanin).

 

  1. Praca w kartach pracy nr4 str. 30a i 30b

 

  1. „Dzieci z różnych stron świata”

Rodzic pokazuje dziecku dzieci z różnych stron świata. Wiele dzieci mieszka w krajach biednych. Muszą pracować, aby pomóc rodzicom w utrzymaniu rodziny. W Ameryce Południowej dzieci pracują w kopalniach, pchają ciężkie wózki załadowane węglem. Mali Afrykanie najczęściej spędzają czas na pastwiskach, pasąc bydło. Następnie dziecko odpowiada na zadane pytania.

Co różni, a co łączy dzieci na całym świecie? Dlaczego jedne dzieci są wesołe, a inne smutne? Jak możemy pomóc tym, które wyglądają na smutne? Z jakich krajów mogą pochodzić te dzieci?

Poniżej podany został link do filmu edukacyjnego przedstawiającego twarze dzieci z różnych stron świata.

https://www.youtube.com/watch?v=UP9P0uB2Llw